Så fungerar inflation

Inflation innebär att den allmänna prisnivån i en ekonomi stiger. Ett exempel på hur man kan mäta inflationen är genom förändringen i Konsumentprisindex. KPI mäter priset på en korg av varor och tjänster. Man kan se hur denna korg med varor och tjänster kostar olika mycket över tid. Det beror på inflationen. Hur snabbt priserna … Läs mer