Lösa ut CSN i förtid?

Fyra års studier på universitet kommer inte många svenskar undan med utan ett saftigt lån hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Bidragsdelen i all ära men det är lånedelen som är det där lilla extra som gör att de flesta studenter faktiskt klarar sig någorlunda ekonomiskt under sin studietid.

Kort om CSN-lånet

Upplägget på lånet har ändrats genom åren och det finns idag personer med tre olika typer av lån, lån före 1989 (1), lån 1 januari 1989 till 30 juni 2001 (2) samt lån tagna efter 30 juni 2001 (3). Det är viktigt att veta att alla dessa tre har olika upplägg gällande återbetalning och förutsättningar kan därmed variera för personer med olika lån.

Typ, Återbetalningstid & Ränta

  1. Hur stor skuld du hade och hur gammal du var när du började betala tillbaka avgör hur länge du måste betala tillbaka på det. Tabeller finns för att beräkna din egen återbetalningstid. Ingen ränta. Däremot räknas skulden om årligen utifrån beräkningar av konsumentprisindex.
  2. Återbetalningstiden för personer med detta lån varierar då beloppet som du betalar tillbaka varje år beräknas på din inkomst. CSN tillhandahåller verktyg på sin hemsida för en uppskattning av återbetalningstiden. Beräknas på statens genomsnittliga upplåningskostnad de senaste tre åren.
  3. Återbetalningstiden är som längst 25 år. Tiden kan beräknas på kortare antal år om du inte lånat så mycket pengar. Beräknas på statens genomsnittliga upplåningskostnad de senaste tre åren, är frågan gällande huruvida det är smart att förtidsbetala sitt lån hos CSN. Svaret är inte självklart och många är åsikterna både för och emot. Eftersom olika personer har olika mycket lån och olika typer av lån och de ekonomiska förutsättningarna för att betala tillbaka är individuella bör självklart utgångspunkten när du funderar över att betala tillbaka ditt lån vara att se över vilka alternativ som finns till ditt befintliga lån.

Fördel & nackdelar med CSN-lån

Låg ränta
CSN-lånet är inte konjunkturkänsligt på samma sätt som vanliga lån. Räntan beräknas enligt ett snitt på de statliga upplåningskostnaderna de senaste tre åren så ‘släpar’ räntehöjningen. Att räntan baseras på statens upplåningskostnader innebär att du är garanterad en låg ränta.

30% avdrag
Ett argument som tycks vara vanligt vid diskussioner kring att lösa sitt lån är att det går att göra 30% avdrag på räntekostnaderna på exempelvis huslån. Bra att veta är att räntan på CSN-lånet redan från början är automatiskt reducerat.
Övriga fördelar med lånet är att det alltid skrivs av vid dödsfall, alltid skrivs av vid en viss ålder och det finns ingen säkerhet kopplad till lånet. Inte heller syns lånet som en belastning när det görs en kreditupplysning på dig och tas därmed inte med i beräkningarna i de fall som du ansöker om andra lån.

Andra argument
Har du extra pengar som du funderar på att använda som extra avbetalning alternativt slutbetalning bör du se över vilka övriga investeringsalternativ som finns. CSN-lånet är tveklöst ett fördelaktigt lån och har du behov av att ta andra lån utöver CSN-lånet eller redan har exempelvis ett bolån kan det finnas all anledning att se över amorteringen på det andra lånet och lägga extra pengar på det istället för CSN-lånet då det i långa loppet är det dyrare lånet. Personer som lätt bränner sina besparingar kan det vara en god investering att betala in till CSN för att minska eller slutbetala lånet.